Verandering in de loonheffingskorting? Payroll maakt het u makkelijk!

Verandering in de loonheffingskorting? Payroll maakt het u makkelijk!

Loonheffingskorting veranderd per januari 2019

Op 1 januari 2019 hebben er veranderingen plaatsgevonden in de loonheffingskorting. Werknemers die niet woonachtig zijn in Nederland, kunnen geen beroep meer doen op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Dit houdt in dat zij minder nettoloon kunnen gaan ontvangen. In dit blog vertellen wij u meer over deze verandering en leggen wij uit wat payrolling voor uw bedrijf kan doen met betrekking tot de salarisadministratie. Lees snel verder!

Wat is loonheffing?

Loonheffing houdt in dat er van elke werknemer een deel van het brutoloon wordt ingehouden, wat bestaat uit belasting en premies. Dit deel komt terecht bij de Belastingdienst. Nadat dit geld is ingehouden, blijft het nettoloon over. Dit bedrag wordt uitbetaald aan de werknemer.

Wat houdt loonheffingskorting in?

Loonheffingskorting betreft korting op de verschuldigde loonheffingen. Elke werknemer heeft bij een werkgever of een uitkeringsinstantie het recht op loonheffingskorting. Deze korting bestaat uit zes heffingskortingen. Deze betreffen de algemene heffingskorting, ouderenkorting, arbeidskorting, alleenstaande-ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting en de levensloopkorting. Wat de loonheffingskorting inhoudt is voor iedere persoon weer verschillend. Per 1 januari 2019 is deze loonheffingskorting voor buitenlandse werknemers beperkt. Is een werknemer geheel of gedeeltelijk sociaal verzekerd, dan heeft deze wel voor een deel recht op heffingskortingen en premies. Wel zijn er wijzigingen met betrekking tot het belastingdeel. Enkel inwonenden van Nederland hebben recht op dit deel van de loonheffingskorting.

Wat kan payroll voor u betekenen?

Als ondernemer is het juist bijhouden van uw salarisadministratie iets wat u verplicht bent.
Een payrollbedrijf kan u hierbij de juiste ondersteuning bieden en zowel uw salarisadministratie als het juridisch werkgeverschap op zich nemen. Als juridisch werkgever zorgt een payrollbedrijf ervoor dat de loonheffing van uw medewerkers iedere maand aan de belastingdienst wordt betaald. Deze verplichtingen neemt het payrollbedrijf van u als opdrachtgever over. Daarbij stellen zij ook vast of de loonheffingskorting juist wordt toegepast. U als opdrachtgever dient dan ook correct door te geven aan het payrollbedrijf waar uw medewerkers wonen of verblijven. Wanneer een medewerker een verblijfplaats in zowel Nederland als het buitenland heeft, zijn de nieuwe regels van de loonheffingskorting van toepassing. Wanneer u uw juridisch werkgeverschap overdraagt aan een payrollbedrijf, hoeft u zich hier in elk geval geen zorgen meer over te maken. Uw personeelszaken zijn in goede handen en u houdt meer tijd over voor uw eigen bedrijf. Ontdek meer over de mogelijkheden van payroll!

Reageren is niet mogelijk.