Backoffice ondersteuning bij een zieke werknemer

Backoffice ondersteuning bij een zieke werknemer

Wel of niet doorbetalen?

Heeft u als ondernemer regelmatig te maken met zieke of afwezige werknemers? Dat levert u veel administratieve handelingen op. Dat is nog tot daar aan toe. Maar het kan ook nadelige financiële gevolgen voor u hebben. Niet alleen is de betreffende werknemer afwezig en heeft dat gevolgen voor de productiviteit in uw bedrijf. Bij u kost het wat dat betreft ‘dubbel’ geld. Een zieke werknemer heeft namelijk recht op een loondoorbetaling van 70% van het door hem of haar maandelijks verdiende loon voor een periode van twee jaar. Een flinke aderlating voor u naast uw overige betalingsverplichtingen. Als u uw backoffice overlaat een een professionele dienstverlener, kan dat voor u wellicht een welkome oplossing betekenen.

Backoffice ondersteuning, uw personeelsadministratie geregeld

Uw medewerkers werken allemaal onder verschillende contracten. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de uitbetaling van iedereen. Daarbij kan backoffice ondersteuning u al uitkomst bieden. Backoffice experts regelen het allemaal voor u. Ook bij het doorbetalen van eventueel zieke werknemers wordt er gezorgd voor een goed financieel overzicht en de juiste uitbetaling van uw zieke werknemer.

Wet Verbetering Poortwachter

Bij ziekte van een werknemer komt ineens veel kijken. Bij een griepje is er niets aan de hand, maar bij langdurige afwezigheid krijgt u als ondernemer te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet is bedoeld om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken. Deze wet bepaalt wat er wanneer moet gebeuren, wie bepaalde taken uitvoert en wanneer een werknemer bijvoorbeeld weer langzamerhand aan de slag kan. Hierbij is een maximale inspanning van u als werkgever zeer van belang. Kunt u niet aantonen dat uw inspanning voldoende is geweest bij het mogelijk maken van de reïntegratie van uw werknemer? Dan kan het zomaar zijn dat u het loon van uw zieke werknemer langer door moet betalen. Dit wilt u uiteraard niet.

Uw taken als werkgever

Met een daadkrachtige inzet van u kunt u ervoor zorgen dat uw zieke werknemer op een snelle en goede manier weer aan het werk kan. De hulp van een specialist in backoffice ondersteuning inzake deze ingewikkelde regelgeving en het laten doorbetalen van uw werknemer kan hierbij een uitkomst voor u zijn!

Backoffice uitbesteden

Dit blog vertelt u hoe u te maken kunt krijgen met ingewikkelde wet- en regelgeving als een of meerdere werknemers langdurig ziek worden. Met backoffice ondersteuning tackelt u dat probleemloos. Dat geldt overigens voor al uw personeel- en salarisadministratie. U kunt backoffice ondersteuning in zijn algemeenheid voor uw bedrijf laten verzorgen. Het biedt u op vele vlakken voordelen. Informeer er gerust eens naar bij een erkend bedrijf in backoffice ondersteuning.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *